Ως μέγιστο προβλεπόμενο ατύχημα (αγγλικά: maximum credible accident - MCA) χαρακτηρίζεται ένα ατύχημα που μπορεί να συμβεί σε εγκαταστάσεις πυρηνικής βιομηχανίας. Ο χαρακτηρισμός προκύπτει από την Διεθνή Κλίμακα Πυρηνικών Συμβάντων (International Nuclear Event Scale - INES) που εισήχθη από την Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, στο πλαίσιο αξιολόγησης κινδύνων που η ΔΕΙΑ έκανε για αυτόν τον τομέα. Ένα ατύχημα θεωρείται μέγιστο προβλεπόμενο ατύχημα, και βρίσκεται στην κορυφή της κλίμακας σπουδαιότητας των πυρηνικών ατυχημάτων, όταν συμβούν ταυτόχρονα δύο βλάβες στο σύστημα ασφαλείας ενός πυρηνικού αντιδραστήρα και παράλληλα δεν αντιμετωπιστούν με τον σωστό τρόπο από τους χειριστές και το προσωπικό.

Ένα από τα πιο γνωστά μέγιστα προβλεπόμενα ατυχήματα ήταν το πυρηνικό ατύχημα που έγινε στον Πυρηνικό Σταθμό του Τσερνόμπιλ στις 26 Απριλίου του 1986.

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία

Η Διεθνής Κλίμακα Πυρηνικών Συμβάντων (pdf) (Αγγλικά)