Στη Μετεωρολογία Μέρα χιονιού (Snow day) καλείται η μέρα κατά την οποία παρατηρήθηκε χιονόπτωση.

Χιονόπτωση Επεξεργασία

Μία μέρα πτώσης χιονονιφάδων συμπεριλαμβάνεται στις μέρες χιονιού.

Χιονόνερο Επεξεργασία

Μία μέρα με χιονόνερο συμπεριλαμβάνεται στις μέρες χιονιού.

Χιονόλυτο Επεξεργασία

Μία μέρα με χιονόλυτο δεν συμπεριλαμβάνεται στις μέρες χιονιού. Οι μέρες με χιονόλυτο, χωρίς την παρατήρηση καθαρού χιονόβροχου, είναι σπάνιες.

Παρασυρόμενο χιόνι Επεξεργασία

Μία μέρα με παρασυρόμενο από τον άνεμο χιόνι δεν συμπεριλαμβάνεται στις μέρες χιονιού, εκτός αν παρατηρηθεί και χιονόπτωση ή χιονοβροχόπτωση.

Χαλάζι Επεξεργασία

Μία μέρα με χαλάζι δεν συμπεριλαμβάνεται στις μέρες χιονιού, εκτός αν παρατηρηθεί και χιονόπτωση ή χιονοβροχόπτωση.

Ψεκάδες Επεξεργασία

Μία μέρα με ψεκάδες δεν συμπεριλαμβάνεται στις μέρες χιονιού, εκτός αν παρατηρηθεί και χιονόπτωση ή χιονοβροχόπτωση.

Στα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύονται κατά καιρούς από ελληνικές πηγές, ως μέρα χιονιού ορίζεται συχνά μόνο η μέρα εκείνη κατά την οποία παρατηρήθηκε χιονόπτωση. Παραμερίζονται έτσι οι μέρες κατά τις οποίες παρατηρήθηκε χιονοβροχόπτωση. Ο ευρύτερος ορισμός, που συμπεριλαμβάνει και τις μέρες με χιονόβροχο, έρχεται σε συμφωνία με τον ορισμό του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO).