Μέσος χρόνος ζωής (φυσική)

μέσος χρόνος που υπάρχει το σωματίδιο μέχρι να διασπαστεί
(Ανακατεύθυνση από Μέσος χρόνος ζωής)

Στη φυσική, ο Μέσος χρόνος ζωής[1] ενός σωματιδίου είναι ο μέσος χρόνος που υπάρχει το σωματίδιο μέχρι να διασπαστεί.

Το πρωτόνιο είναι το σωματίδιο με τη μεγαλύτερη μέση διάρκεια ζωής (περίπου 15 λεπτά) και ακολουθείται από το μιόνιο, το οποίο έχει μέση διάρκεια ζωής 2.2 μικροδευτερόλεπτα (μs).

Παραπομπές

Επεξεργασία