Μήνας

Μονάδα μέτρησης του χρόνου, υποδιαίρεση του έτους

Ο Μήνας είναι ημερολογιακή μονάδα χρόνου, υποδιαίρεση του έτους. Η προέλευση και χρησιμοποίηση αυτής τις χρονικής περιόδου, με βάση την οποία μετρούσαν οι άνθρωποι τις ημέρες του χρόνου, εμφανίστηκε σύμφωνα με αρχαιολογικά ευρήματα από τους προϊστορικούς ακόμα χρόνους και σχετίζεται με τις φάσεις της σελήνης και τον σεληνιακό μήνα, που είναι περίπου 29.5 ημέρες.

Γρηγοριανό ημερολόγιοΕπεξεργασία

Στο Γρηγοριανό ημερολόγιο το έτος διαιρείται σε 12 μήνες που έχουν από 28 ως 31 ημέρες.

Αττικό ημερολόγιοΕπεξεργασία

Κύριο λήμμα: Αττικό ημερολόγιο

Το Αττικό ημερολόγιο είχε 12 μήνες με 29 ή 30 ημέρες.

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία