Μήνας

Μονάδα μέτρησης του χρόνου, υποδιαίρεση του έτους

Ο Μήνας είναι ημερολογιακή μονάδα χρόνου, υποδιαίρεση του έτους. Η προέλευση και χρησιμοποίηση αυτής τις χρονικής περιόδου, με βάση την οποία μετρούσαν οι άνθρωποι τις ημέρες του χρόνου, εμφανίστηκε σύμφωνα με αρχαιολογικά ευρήματα από τους προϊστορικούς ακόμα χρόνους και σχετίζεται με τις φάσεις της σελήνης και τον σεληνιακό μήνα, που είναι περίπου 29.5 ημέρες.

Γρηγοριανό ημερολόγιο Επεξεργασία

Στο Γρηγοριανό ημερολόγιο το έτος διαιρείται σε 12 μήνες που έχουν από 28 ως 31 ημέρες.

Αττικό ημερολόγιο Επεξεργασία

Κύριο λήμμα: Αττικό ημερολόγιο

Το Αττικό ημερολόγιο είχε 12 μήνες με 29 ή 30 ημέρες.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία