Μήνυμα

διακριτή μονάδα επικοινωνίας που απευθύνεται σε κάποιο παραλήπτη ή ομάδα παραληπτών

Το μήνυμα είναι διακριτός τρόπος επικοινωνίας, με τον οποίο μεταβιβάζεται πληροφορία από το αποστολέα προς τον παραλήπτη ή μια ομάδα παραληπτών. Ένα μήνυμα μπορεί να μεταβιβαστεί με διάφορους τρόπους, όπως οι ταχυμεταφορές, η τηλεγραφία, το ταχυδρομικό περιστέρι ή μέσω κάποιου ηλεκτρονικού διαύλου. Ένα μήνυμα μπορεί να είναι το περιεχόμενο μιας και μόνο μετάδοσης, ενώ η διαδραστική ανταλλαγή μηνυμάτων αποτελεί συνομιλία.

Geheime Korrespondenz (μυστική αλληλογραφία), από τον Καρλ φον Μπέργκεν
Μήνυμα σε επιτύμβια στήλη στην Ιερουσαλήμ, στο Βρετανικό Νεκροταφείο του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου στο Όρος Σκοπός

Ένας τύπος μηνύματος είναι το ανακοινωθέν, το οποίο είναι σύντομη έκθεση ή δήλωση που κοινοποιείται μέσω κάποιου δημόσιου μέσου.

Στην ανθρώπινη επικοινωνία Επεξεργασία

Στην ανθρώπινη επικοινωνία, τα μηνύματα που μεταβιβάζονται μπορεί να είναι λεκτικά ή μη λεκτικά:

  • Ένα λεκτικό μήνυμα είναι ανταλλαγή πληροφοριών χρησιμοποιώντας λέξεις. Για παράδειγμα η πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία, η τηλεφωνική επικοινωνία, τα φωνητικά μηνύματα, κλπ.
  • Ένα μη λεκτικό μήνυμα κοινοποιείται μέσω ενεργειών ή συμπεριφορών αντί λέξεων, π. χ. με τη χρήση της γλώσσας του σώματος.

Στην επιστήμη των υπολογιστών Επεξεργασία

Υπάρχουν δύο κύριες σημασίες της λέξης "μήνυμα" στην πληροφορική: τα μηνύματα που ανταλλάσσονται μεταξύ προσώπων με τη χρήση κάποιου ψηφιακού μέσου και τα μηνύματα που ανταλλάσσονται μεταξύ λογισμικών χωρίς την παρέμβαση ανθρώπων.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία

  •   Πολυμέσα σχετικά με το θέμα Messages στο Wikimedia Commons