Γενικά με τον όρο Μαγγανεία χαρακτηρίζεται η απάτη με κάθε είδους ιατρικά ή κάθε μορφής "μαγικά φίλτρα".

Στον αποκρυφισμό η Μαγγανεία αποτελεί κλάδο της μαύρης μαγείας με την οποία επιδιώκεται η πρόσκληση και βοήθεια κακοποιών και κατωτέρων όντων (πνευμάτων) του αόρατου κόσμου.

Δια της μαγγανείας είναι δυνατό να συντελεσθεί το αδίκημα της απάτης.