Πρόκειται για ταινία πλαστική, χάρτινη ή μεταλλική η οποία είναι καλυμμένη με λεπτό μαγνητιζόμενο οξείδιο του σιδήρου. Χρησιμοποιείται για εγγραφή και αναπαραγωγή εικόνας και ήχου αλλά και για αποθήκευση στοιχείων στον Η/Υ. Οι μαγνητικές ταινίες έφεραν την επανάσταση στις βιομηχανίες ραδιοφωνικής μετάδοσης, διότι στην εποχή που διεξάγονταν ζωντανά οι ραδιοφωνικές και έπειτα οι τηλεοπτικές εκπομπές επέτρεπαν την προεγγραφή της εκπομπής. Το μείζον πλεονέκτημα των μαγνητικών ταινιών είναι ότι επιτρέπουν τη μαζική αποθήκευση των δεδομένων ενός Η/Υ και τη διατήρησή τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Οι μαγνητικές ταινίες είναι ευρέως διαδεδομένες στην αρχειακή αποθήκευση με την μορφή καρουλιών, επειδή παρέχουν ικανοποιητικές δυνατότητες και αποτελούν ένα από τα οικονομικότερα μέσα αποθήκευσης. Το μειονέκτημα των μαγνητικών ταινιών είναι ότι για την ανάκτηση ενός συγκεκριμένου στοιχείου ή αρχείου θα πρέπει να προηγηθεί διαδοχική αναζήτηση στην επιφάνεια της ταινίας.

Μαγνητική ταινία

Βιβλιογραφία Επεξεργασία

  • Μονιάρου, Β. 2004. 'Ανάπτυξη και διαχείριση συλλογής'. Αθήνα: ΤΕΙ Αθηνών.