Η Μακεδονική Αναγέννηση είναι χαρακτηρισμός που χρησιμοποιείται μερικές φορές για να περιγράψει την περίοδο της μακεδονικής δυναστείας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (867-1056), ιδιαίτερα τον 10ο αιώνα, την οποία ορισμένοι μελετητές θεωρούν ως μια εποχή αυξημένου ενδιαφέροντος για την κλασική ευρυμάθεια και την αφομοίωση κλασικών μοτίβων σε χριστιανικά έργα τέχνης.

Ψηφιδωτό της Παρθένου με το παιδί, Αγία Σοφία
Εσωτερικό του Οσίου Λουκά

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία