Περίοδος της μακεδονικής κυριαρχίας στον ελληνικό κόσμο των 'πόλεων' ονομάζεται η περίοδος των κλασικών χρόνων, που προετοιμάζει την Ελληνιστική περίοδο, που όμως (μόνο) για τον Ελλαδικό χώρο συνεχίζει να θεωρείται ακόμα και η εποχή των Επιγόνων.

Aρχή αυτής της περιόδου θεωρείται η άνοδος του Φιλίππου Β' στο θρόνο του Μακεδονικού βασιλείου, το 359 π.Χ. και τέλος η άνοιξη του 334 π.Χ., όταν ξεκινά η εκστρατεία του Αλέξανδρου.