Η μανιβέλα είναι μηχανικός μοχλός συνημμένος σε ορθή γωνία ως προς τον άξονα περιστροφής εκτελώντας παλινδρομική κίνηση για να μεταδώσει ή να λάβει ενέργεια από τον άξονα. Χρησιμοποιείται για τη μετατροπή κυκλικής κίνησης σε παλινδρομική, ή αντίστροφα.

Μανιβέλα σε ξύστρα

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία