Αρχικά, με το όνομα Μενεστρέλοι (γαλ: Ménestrel) ονομάζονταν οι υπηρέτες Ευγενών της Δύσης. Αργότερα, κατά τον 14ο αιώνα, με το όνομα αυτό φέρονταν οι ποιητές και στιχουργοί που διέμεναν στους πύργους των Ευγενών και διασκέδαζαν αυτούς και τους καλεσμένους τους.

Σύγχρονος μενετρέλος (2003)

Από τον 14ο όμως αιώνα άρχισαν να οργανώνονται σε σωματεία. Μάλιστα, οι Μενεστρέλοι των Παρισίων έφθασαν στη περίοδο της Αναγέννησης να έχουν και δικό τους Ηγεμόνα (τιμής ένεκεν) που διορίζονταν από τον ίδιο τον Βασιλέα της Γαλλίας. Η οργάνωσή τους υπήρξε αξιοθαύμαστη αφού έφθασαν στο σημείο να διατηρούν δικούς τους Ναούς, Νοσοκομεία κλπ (τελείως πρωτόγνωρα στοιχεία επαγγελματικής ασφάλισης).

Το σωματείο εκείνο των Μενεστρέλων υπήρξε ιστορικά και ο πρόδρομος των καλλιτεχνικών σωματείων (στιχουργών, μουσικών, τραγουδιστών κλπ) που υπάρχουν σήμερα σε κάθε χώρα.