Μεσίτης είναι αυτός που μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) ώστε να γίνει κάποια συναλλαγή, παίρνοντας προμήθεια.

Μεσίτης Σπιτιών

Επεξεργασία

Αυτός φέρνει κοντά αγοραστές και πωλητές σπιτιών και κάνει την συναλλαγή παίρνοντας αμοιβή. Συνήθως ο μεσίτης έχει ένα γραφείο και καταχωρούνται εντολές πώλησης ή αγοράς. Εάν βρει καλά χαρακτηριστικά (όμοια με εντολή αγοραστή) θα πάει τον αγοραστή να δει το σπίτι και, εάν το αγοράσει, παίρνει προμήθεια.

Μεσίτης Δανείων

Επεξεργασία

Δεν είναι διαδεδομένο φαινόμενο στην Ελλάδα αλλά σε άλλες χώρες κάποιος δεν πάει για δάνειο στην τράπεζα πάει σε αυτούς τους μεσίτες οι οποίοι του βρίσκουν φθηνότερα. Η διαδικασία είναι σχεδόν ίδια με τα σπίτια. Ο δανειζόμενος πάει στο γραφεί ο του μεσίτη και μετά ο μεσίτης βρίσκει ή τράπεζα ή δανειστή με καλύτερο επιτόκιο.

Μεσίτης Ομολόγων

Επεξεργασία

Ο μεσίτης ομολόγων παίρνει εντολές μόνο για ομόλογα είναι σαν τον χρηματιστή (Χρηματιστής), αλλά για ομόλογα.

Συλλογικός φορέας των Μεσιτών - Κτηματομεσιτών είναι είναι ο Σύλλογος Μεσιτών Ελλάδας.