Μετάλλιο Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου

Το Μετάλλιον του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.) ήταν ελληνικό μετάλλιο. Ιδρύθηκε το έτος 1907 με το Νόμο ΓΣΚΣΤ'. Απενέμετο από τον Υπουργό των Ναυτικών σε όσους κινδύνεψαν στη θάλασσα ή σε ευεργέτες του Ταμείου. Εφέρετο σε μετάξινη κυανόλευκη ταινία πλάτους 33 χιλ. στο στήθος στην αριστερή πλευρά.[1] Στην πίσω πλευρά χαράσσοταν το ονοματεπώνυμο του τιμηθέντος και ο λόγος της απονομής, π.χ. "επί διασώσει ανθρώπου είτε πλοίου" ή "επ' ευεργεσία ναυτιλλομένων". Θεωρείται σπανιώτατο και, σύμφωνα με πληροφορίες, διασώζονται σε ιδιωτικές συλλογές ή μουσεία ελάχιστα.

Αναφορές Επεξεργασία

  1. Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια, τόμος Κ-Μ, σελ. 515

2. Γεωργίου Ι. Μπελδέκου, "Τάγματα Αριστείας και Στρατιωτικά Μετάλλια της Ελλάδος", έκδοση Πολεμικού Μουσείου, Αθήνα 1991, ISBN 960-85054-0-2