Ακουστικός μηχανικός

(Ανακατεύθυνση από Μηχανικός ακουστικής)

Ο ακουστικός μηχανικός ή μηχανικός ακουστικής (acoustical engineer) ασχολείται με την εφαρμογή της φυσικής επιστήμης της ακουστικής, στην τεχνολογία. Οι μηχανικοί ακουστικής τυπικά ασχολούνται με τη σχεδίαση εφαρμογών, που έχουν σχέση με την ανάλυση και τον έλεγχο του ήχου.

Ένας από τους στόχους των μηχανικών ακουστικής είναι η μείωση του ανεπιθύμητου θορύβου, η οποία αναφέρεται ως έλεγχος του θορύβου. Ο ανεπιθύμητος θόρυβος μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων και ζώων, να μειώνει την προσοχή των μαθητών στα σχολεία και να προκαλεί απώλεια ακοής.[1] Οι αρχές ελέγχου θορύβου εφαρμόζονται με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένου του επανασχεδιασμού των ηχητικών πηγών, του σχεδιασμού ηχοπετασμάτων, ηχοαπορροφητών, σιγαστήρων και ζωνών προστασίας, καθώς και τη χρήση μέσων προστασίας της ακοής (ωτοασπίδες).

Εκτός από τον έλεγχο του θορύβου, οι στόχοι των ακουστικών μηχανικών καλύπτουν μεγάλη ποικιλία εφαρμογών, από τη χρήση των υπερήχων στην ιατρική, τον προγραμματισμό του ψηφιακά παραγόμενου ήχου (Synthesizers), τον ακουστικό σχεδιασμό μιας αίθουσας συναυλιών προκειμένου να ενισχύεται/κατανέμεται κατάλληλα ο ήχος μιας ορχήστρας,[2] τον καθορισμό προδιαγραφών συστημάτων ήχου σιδηροδρομικών σταθμών/τερματικών αεροδρομίων, κτλ, ώστε οι ανακοινώσεις να γίνονται αντιληπτές, κτλ.[3]

Οι βασικοί τομείς του Μηχανικού Ακουστικής είναι οι κάτωθι:

α) Αρχιτεκτονική Ακουστική: ο αρχιτεκτονικός ακουστικός σχεδιασμός χώρων (μεγάρων, θεάτρων, κινηματογράφων, κοσμικών κέντρων, κτλ) για την βελτιστοποίηση της ακουστικής ποιότητας της ακρόασης και η μελέτη δομών με ακουστικό ενδιαφέρον π.χ. αρχαία ελληνικά θέατρα,

β) Κτηριοδομική Ακουστική: η ακουστική κτηριοδομική μελέτη και κατασκευή εσωτερικών χώρων με ακουστικό ενδιαφέρον (ποιοτική ακρόαση μουσικής, ηχομονωμένοι χώροι, μείωση θορύβου σε καμπίνες πλοίων, αεροπλάνων και αυτοκινήτων κτλ),

γ) Μουσική Ακουστική και Ακουστική της Φωνής: Η Ακουστική των μουσικών οργάνων και η τεχνολογία κατασκευής τους, τα ηλεκτρονικά μουσικά όργανα, οι συνθετητές ήχων και μουσικής, η μουσική πληροφορική, η ανάλυση φωνής, η σύνθεση φωνής κτλ,

δ) Περιβαλλοντική Ακουστική: Το ακουστικό περιβάλλον για υγιεινή διαβίωση, η ακουστική οικολογία, η τεχνολογία και ο σχεδιασμός της ηχομόνωσης και της ηχομείωσης, η μελέτη της ηχητικής μόλυνσης, ηχοπετάσματα κτλ,

ε) Φυσική Ακουστική: Η ακουστική των δονήσεων και των κυμάτων, φαινόμενα συντονισμού, κανονικοί τρόποι ταλάντωσης συστημάτων, ιδιοσυχνότητες, δονήσεις από τραίνα, δονήσεις από βαρέα οχήματα, σεισμοί και κατασκευές κτλ,

στ) Επεξεργασία Ακουστικού Σήματος: η ηλεκτρονική διαχείριση σημάτων ήχου και ηχητικής πληροφορίας, η ηχοληψία και στο mastering ήχου, η εξαγωγή πληροφορίας από θορυβώδη αρχεία ήχου, η αναγνώριση προτύπων και δομών σε ηχητικά αρχεία, η συμπίεση μεγάλων αρχείων ήχου, τα μαθηματικά μοντέλα της επεξεργασίας ακουστικού σήματος κτλ.,

ζ) Ηλεκτροακουστική: Μελέτη και κατασκευή των αναλογικών και ψηφιακών ηλεκτρονικών συστημάτων καταγραφής, διαμόρφωσης και αναπαραγωγής του ήχου όπως μικρόφωνα, μεγάφωνα, κονσόλες, χοάνες, ενισχυτές, διαμορφωτές κτλ,

η) Υπέρηχοι και εφαρμογές: Παραγωγή και ανίχνευση ήχου με υψηλές συχνότητες, πιεζοηλεκτρικοί μετατροπείς και ανιχνευτές, οπτικοποίηση υπερήχων, μη-καταστρεπτικός έλεγχος δομών και υλικών, ιατρική απεικόνιση κτλ,

θ) Υποβρύχια ακουστική: Η ακουστική των θαλάσσιων νερών και των λιμνών, υποβρύχιοι φυσικοί και τεχνητοί ήχοι, μελέτες βυθού και έμβιων όντων που διαβιούν σε ύδατα, υποβρύχιος ηχοεντοπισμός, ηχορύπανση θαλασσών από πλοία και υποβρύχια, ακουστική βιολογία και οικολογία θαλασσών και λιμνών κτλ,

ι) Βιοακουστική,: Η ακουστική των έμβιων όντων και ο εντοπισμός αυτών μέσω της ηχητικής εκμπομπής, η ηχητική επικοινωνία των έμβιων όντων, η χρήση των ήχων για την ανάπτυξη φυτών και ζώων, η φυσιολογία της ακοής των έμβιων όντων κτλ,

ιΑ) Οπτοακουστική,: Η Χρήση του φωτός για την παραγωγή και την ανίχνευση του ήχου και των μηχανικών ταλαντώσεων, συμβολομετρικές διατάξεις laser ανίχνευσης κανονικών τρόπων ταλάντωσης και συντονισμών, τα οπτικά μικρόφωνα και παραγωγή ήχων υψηλής συχνότητας με laser, κτλ,

ιb) Ψυχοακουστική: Η συμπεριφορά των ανθρώπων στο άκουσμα των ήχων, τα υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου, ο σχεδιασμός ηχητικών συστημάτων για την βελτιστοποίηση της ακρόασης και της ακοής των ανθρώπων, η δυνατότητες επηρεασμού σκέψεων και συμπεριφορών με τον ήχο και την μουσική κτλ


Στην Ελλάδα οι σπουδές αυτές παρέχονται στο τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής που εδρεύει στο Ρέθυμνο Κρήτης.

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. World Health Organisation (2011). Burden of disease from environmental noise (PDF). WHO. ISBN 978 92 890 0229 5. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 9 Οκτωβρίου 2022. Ανακτήθηκε στις 24 Μαΐου 2014. 
  2. Barron, Michael (2009). Auditorium Acoustics and Architectural Design. Taylor & Francis. ISBN 978-0419245100. 
  3. Ahnert, Wolfgang (2000). Sound Reinforcement Engineering: Fundamentals and Practice. ISBN 978-0415238700.