Ο μηχανικός ενός πλοίου[1] είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία της ή των μηχανών και λοιπών μηχανημάτων (γεννητριών κλπ). Σε ένα πλοίο υπάρχουν αρκετοί βαθμοί μηχανικών, οι παρακάτω:

  • Πρώτος μηχανικός (1)
  • Πρωτοδεύτερος μηχανικός (ο αρχαιότερος β μηχανικός)
  • Δεύτερος μηχανικός (1-2)
  • Τρίτος μηχανικός (1)
  • Τέταρτος μηχανικός (1-2)
Η αίθουσα μηχανών του γαλλικού πλοίου Argonaute

Τέλος, υπάρχουν και ορισμένοι μηχανικοί χαμηλότερου βαθμού.

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία