Στη βιολογία, ο μη διαχωρισμός είναι μια μετάλλαξη που οφείλεται στην άτυπη μειωτική διαίρεση. Συγκεκριμένα, στο στάδιο της Ανάφασης στην δευτερική μειωτική διαίρεση αντί να αποχωριστούν οι αδελφές χρωματίδες όπως γίνεται φυσιολογικά προς τους δύο πόλους ορισμένες από αυτές παραμένουν ενωμένες με το κεντρομερίδιο με αποτέλεσμα να υπάρχει πιθανότητα να εμφανίσει ο άνθρωπος αριθμητική χρωμοσωμική ανωμαλία.