Ο όρος Μιδράς (εβραϊκά: מְִדָרשׁ, midrash) αναφέρεται σε είδος ραββινικής γραμματείας που περιέχει βιβλική ερμηνεία και κήρυγμα, συνήθως σε συγκεκριμένο βιβλίο της εβραϊκής βίβλου.[1] Ως λέξη προέρχεται από τη ρίζα drsh (דרש), η οποία στη Βίβλο έχει την έννοια της έρευνας-αναζήτησης. Η λέξη αυτή καθεαυτή απαντά δύο φορές στη Bίβλο, και αποδίδεται ως «βίβλος» και «γραφή» στη Μετάφραση των Εβδομήκοντα.[1]

Έτσι μιδρασείμ ονομάζονται τα βιβλία εκείνα που περιέχουν τη Μιδράς, τα οποία φέρονται να έγραψαν στη μεταβιβλική εβραϊκή γλώσσα οι Σοφερείμ (Γραμματείς).

Παραπομπές

Επεξεργασία
  • Herr, Moshe David (2007). «MIDRASH». Στο: Fred Skolnik. Encyclopaedia Judaica (2η έκδοση). Detroit [u.a.]: Thomson Gale. ISBN 978-0-02-865928-2.