Μικρά Ιλιάς

(Ανακατεύθυνση από Μικρά Ιλιάδα)

Η Μικρά Ιλιάς (Ελληνικά: Ἰλιὰς μικρά· Λατινικά: Ilias parva) είναι ένα χαμένο έπος της αρχαιοελληνικής γραμματείας.

Ανήκε στα κύκλια έπη του τρωικού πολέμου και ήταν γραμμένο σε επικό στίχο. Η ιστορία της Μικρής Ιλιάδας έρχεται χρονολογικά μετά από αυτήν της Αιθιοπίδας και ακολουθείται από αυτήν της Ιλίου Πέρσιν ("Πτώση της Τροίας"). Η Μικρή Ιλιάδα αποδόθηκε από αρχαίους συγγραφείς στον Λέσχη της Πύρρας, τον Κιναίθωνα, τον Διόδωρο των Ερυθρών, τον Θεστορίδη της Φώκαιας ή τον ίδιο τον Όμηρο (βλέπε Κύκλιοι ποιητές). Το ποίημα περιελάμβανε τέσσερα βιβλία σε στίχο δακτυλικού εξαμέτρου, το ηρωικό μέτρο.