Μικρή Εποχή των Παγετώνων

Η Μικρή εποχή των παγετώνων ήταν μια περίοδος ψύξης που συνέβη μετά την Μεσαιωνική Θερμή Περίοδο (Medieval Warm Period[1]). Αν και δεν ήταν μια πραγματική εποχή των παγετώνων με τη σωστή έννοια, καθώς δεν είχαν επικρατήσει παγετωνικές συνθήκες, ο όρος εισήχθη στην επιστημονική βιβλιογραφία από τον François E. Matthes το 1939.

Έχει οριστεί συμβατικά ως μια περίοδος που εκτείνεται από τον 16ο έως τον 19ο αιώνα, αλλά μερικοί εμπειρογνώμονες προτιμούν μια εναλλακτική χρονική περίοδο περίπου από το 1300 έως το 1850.

Περιοχές που εμπλέκονται

Επεξεργασία

Η Τρίτη Έκθεση Αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Ομάδας για την Κλιματική Αλλαγή (Intergovernmental Panel on Climate Change (TAR)[2]) του 2001 περιγράφει τις πληγείσες περιοχές:

«Τα στοιχεία από τους παγετώνες των βουνών υποδηλώνουν αυξημένο παγετό σε αρκετές ευρέως διαδεδομένες περιοχές εκτός Ευρώπης πριν από τον εικοστό αιώνα, συμπεριλαμβανομένης της Αλάσκας, της Νέας Ζηλανδίας και της Παταγονίας. Ωστόσο, ο χρονικός ορίζοντας των μέγιστων παγετώνων στις περιοχές αυτές διαφέρει σημαντικά, γεγονός που υποδηλώνει ότι μπορεί να αντιπροσωπεύουν σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητες περιφερειακές κλιματικές αλλαγές, και όχι μια παγκόσμια σύγχρονη αυξημένη παγετό. Συνεπώς, τα σημερινά στοιχεία δεν υποστηρίζουν συνολικά σύγχρονες περιόδους ανώμαλου ψυχρού ή θερμότητας σε αυτό το διάστημα και οι συμβατικοί όροι της "μικρής εποχής των παγετώνων" και της "μεσαιωνικής θερμής περιόδου" φαίνεται να έχουν περιορισμένη χρησιμότητα στην περιγραφή των τάσεων για τις μεταβολές παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μικρότερη του 1 °C σε σχέση με τα επίπεδα του τέλους του εικοστού αιώνα.»

Η Τέταρτη Έκθεση Αξιολόγησης (IPCC Fourth Assessment Report (AR4)[3] του 2007 αναλύει πιο πρόσφατες έρευνες δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη Μεσαιωνική Ζεστή Περίοδο:

«Όταν βλέπουμε από κοινού τις δύο Εκθέσεις Αξιολόγησης και σύμφωνα με τις σημερινές διαθέσιμες ανακατασκευές που έγιναν, δείχνουν γενικά μεγαλύτερη μεταβλητότητα στις τάσεις εκατονταετών χρονικών διαστημάτων κατά τη διάρκεια της τελευταίας χιλιετίας από ό,τι φαινόταν στο TAR... Το αποτέλεσμα είναι μια εικόνα σχετικώς δροσερών συνθηκών κατά τον 17ο αιώνα έως τις αρχές του 19ου αιώνα και ζεστασιά κατά τον 11ο εως στις αρχές του 15ου αιώνα, αλλά οι θερμότερες συνθήκες είναι πιο εμφανείς στον εικοστό αιώνα.»

Παραπομπές

Επεξεργασία