Μικρό ηφαιστειογενές νησί, το οποίο είχε δημιουργηθεί βορειοανατολικά της Παλαιάς Καμένης, στο κέντρο της καλδέρας της Σαντορίνης, κατά την ηφαιστειακή δραστηριότητα του 15701573). Κατά την ηφαιστειακή δραστηριότητα της περιόδου 1925 - 1928 ενώθηκε με την Νέα Καμένη.

Χάρτης του 1848, όπου φαίνεται η Μικρή Καμένη.

Σημείωση Επεξεργασία

Σε πολλά παλιά κείμενα υπάρχει σύγχυση μεταξύ του νησιού Ιερά και της Παλαιάς Καμένης και του νησιού Θεία και της Μικρής Καμένης. Η επικρατούσα σήμερα άποψη είναι ότι το νησί Ιερά που εμφανίστηκε το 197 π.Χ. αργότερα καταβυθίστηκε και σήμερα ταυτίζεται με τον ύφαλο Μπάγκος που βρίσκεται ανατολικά της Νέας Καμένης, κοντά στον οποίο πολλά χρόνια αργότερα εμφανίστηκε η Μικρή Καμένη. Επίσης η νήσος Θεία, που αναφέρεται από αρχαίους συγγραφείς, σήμερα ταυτίζεται με την Παλαιά Καμένη.[1]

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Fytikas M., Kolios N.,Vougioukalakis G. Thera and the Aegean World III, Vol 2, pp. 183 - 197. Institute of Geology and Mineral exploration, Athens.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία