Η μικροαστική τάξη (γαλλικά: petite bourgeoisie), είναι όρος, μεταφραστικό δάνειο, που αναφέρεται στην κοινωνική τάξη που αποτελείται από ημιαυτόνομα, εισοδηματικώς, φυσικά πρόσωπα των οποίων οι πολιτικοοικονομικές πεποιθήσεις σε περιόδους κοινωνικοοικονομικής σταθερότητας μιμούνται την αστική τάξη.[1] Στα μέσα του 19ου αιώνα, ο Καρλ Μαρξ και άλλοι μαρξιστικοί θεωρητικοί χρησιμοποίησαν τον όρο αυτόν για να προσδιορίσουν το κοινωνικοοικονομικό στρώμα που αποτελείται από ελεύθερους επαγγελματίες, της εποχής εκείνης.

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Habermas [1968] Technology and Science as Ideology quotation:

    Their socialization seems to have been achieved in subcultures freed from immediate economic compulsion, in which the traditions of bourgeois morality and their petit-bourgeois derivatives have lost their function.