Μικροεπεξεργαστής

εξάρτημα που επεξεργάζεται δεδομένα

Το λήμμα αυτό αποτελεί μία αναλυτική περιγραφή των σύγχρονων μικροεπεξεργαστών. Για μία πιο εισαγωγική και ευρύτερη κάλυψη του θέματος δείτε το λήμμα Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας.

Ο Intel 4004, ο πρώτος από τους μικροεπεξεργαστές που κατασκευάστηκαν. Χρονολογία παραγωγής: 1971 μέχρι 1981.

Ένας μικροεπεξεργαστής περιλαμβάνει τις περισσότερες ή όλες τις λειτουργίες μιας Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας (ΚΜΕ) ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο κύκλωμα (IC). Οι πρώτοι μικροεπεξεργαστές εμφανίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και χρησιμοποιήθηκαν σε ηλεκτρονικές αριθμομηχανές. Η ενσωμάτωση των μικροεπεξεργαστών σε άλλες συσκευές, όπως τερματικά, εκτυπωτές κλπ, ακολούθησε σχετικά γρήγορα. Με χρήση ενός οκτάμπιτου (8-bit) μικροεπεξεργαστή, κατασκευάστηκε ο πρώτος μικροϋπολογιστής γενικού σκοπού στα μέσα της δεκαετίας του 1970. Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας των μικροεπεξεργαστών που ακολούθησε συνδέεται με τις αυξημένες απαιτήσεις από γλώσσες προγραμματισμού υψηλού επιπέδου.

Ένας σύγχρονος μικροεπεξεργαστής αποτελείται από τις ακόλουθες μονάδες.

  • Μονάδα αποκωδικοποίησης (Decoding Unit).
  • Αριθμητική και Λογική Μονάδα (Arithmetic and Logical Unit, ALU): Η μονάδα στην οποία εκτελούνται μία προς μία οι αριθμητικές ή λογικές πράξεις, όπως υπαγορεύονται από τις εντολές που έχουν δοθεί στον υπολογιστή.
  • Καταχωρητές (Registers): Μικρά κελιά μνήμης στο εσωτερικό του επεξεργαστή, που χρησιμοποιούνται για την προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων, καθώς αυτά υφίστανται επεξεργασία. Οι καταχωρητές διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του επεξεργαστή και τον κατασκευαστή, τόσο ως προς την οργάνωση όσο και ως προς τη χωρητικότητά τους.
  • Μονάδα ελέγχου (Control Unit): Ελέγχει τη ροή δεδομένων από και προς την ALU, τους καταχωρητές, τη μνήμη και τις περιφερειακές μονάδες εισόδου/εξόδου.
  • Μονάδα προσκόμισης (Fetch Unit): Μεταφέρει τις εντολές από τη μνήμη στον επεξεργαστή.
  • Μονάδα προστασίας (Protection Unit): Εξασφαλίζει το αποδεκτό της κάθε διεργασίας που εκτελεί ο επεξεργαστής, ώστε να μην τροποποιούνται δεδομένα που δεν πρέπει να τροποποιούνται ή να μην εκτελούνται μη αποδεκτές εντολές, όπως π.χ. διαίρεση αριθμού με το μηδέν.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Βιβλιογραφία

Επεξεργασία
  • "ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ", Νικήτας Α.Αλεξανδρίδης, 2η έκδ. 1980.
  • "ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΠΡΟΣΕΣΟΡΣ", Γεώργιος Δ.Παπαδόπουλος, Πάτρα 1982.
  • "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥΣ", Ν.Κ.Βούλγαρης, Ξάνθη 1982.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία