Άνοιγμα κυρίου μενού

Η Μινερβίνη υπήρξε η πρώτη σύζυγος του Μεγάλου Κωνσταντίνου (κατά άλλους παλλακίδα), την οποία νυμφεύτηκε το 303 μ.Χ. και με την οποίαν απέκτησε τον υιό του Κρίσπο. Το 307 μ.Χ. χώρισε την Μινερβίνη και νυμφεύτηκε στους Τρεβήρους (Trier) την κόρη του Μαξιμιανού και αδερφή του Μαξέντιου, τη Φαύστα.

Μινερβίνη
Γενικές πληροφορίες
Γέννηση 3ος αιώνας
Χώρα πολιτογράφησης Αρχαία Ρώμη
Οικογένεια
Σύζυγος Κωνσταντίνος Α΄
Τέκνα Κρίσπος