Οι καρδιακές βαλβίδες λειτουργούν σαν μονόδρομες πύλες, βοηθώντας τη ροή του αίματος προς μία κατεύθυνση μεταξύ των θαλάμων της καρδιάς ή μέσα και έξω από την καρδιά. Η μιτροειδής βαλβίδα είναι στην αριστερή πλευρά της καρδιάς και κανονικά επιτρέπει τη ροή αίματος μόνο από τον άνω προς τον κάτω θάλαμο της καρδιάς.