Μονάδα μέτρησης ονομάζεται το μέγεθος μιας ποσότητας που χρησιμοποιείται ως πρότυπο για τη μέτρηση του ιδίου είδους ποσότητας. Οποιαδήποτε άλλη ποσότητα αυτού του είδους μπορεί να εκφραστεί ως πολλαπλάσιο ή υποπολλαπλάσιο της μονάδας μέτρησης.[1] Επί παραδείγματι, το μήκος είναι ένα φυσικό μέγεθος. Το μέτρο είναι μονάδα που αντιπροσωπεύει ένα ορισμένο προκαθορισμένο μήκος. Όταν λέμε 10 μέτρα, στην πραγματικότητα εννοούμε 10 φορές το ορισμένο προκαθορισμένο μήκος που ονομάζεται "μέτρο". Η μέτρηση είναι μια διαδικασία προσδιορισμού της ποσότητας μιας φυσικής ποσότητας συναρτήσει της βασικής ποσότητας αναφοράς του ιδίου είδους.[2]

Το σύμβολο του SI

Τα αρχαιότερα γνωστά συστήματα μέτρησης φαίνεται ότι δημιουργήθηκαν κάποια στιγμή μεταξύ 4ης χιλιετίας πΧ και 3ης χιλιετία π.Χ. μεταξύ των λαών της Μεσοποταμίας και της Αιγύπτου.

Το βάρος αναφέρεται στη Βίβλο (Λευιτικό 19: 35–36).

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. «Units of Measurement». www.ibiblio.org. 
  2. Young, Hugh D· Freedman, Roger A. (2012). University Physics (13 έκδοση). Pearson Education Inc. ISBN 978-0-321-69686-1.