Μονοκρυσταλλική κεφαλή υπερήχου

Η τεχνολογία της μονοκρυσταλλικής κεφαλής στα ιατρικά διαγνωστικά μηχανήματα (single crystal technology) συμβάλλει στην πιο αξιόπιστη και ομοιόμορφη απόδοση, σε συνδυασμό με βασικές τεχνολογίες απεικόνισης εικόνας σε μηχανήματα διαγνωστικού υπερήχου.

, Crystal Signature από την εταιρεία ALPINION

Ο ενιαίος κρύσταλλος (ένα ακριβό υλικό δύσκολο στην κατασκευή του) παράγει ένα μεγάλο εύρος συχνοτήτων και η δύναμή της έγκειται στη δημιουργία αρμονικών εικόνων με ελάχιστη απώλεια σε ακουστικό σήμα. Τα μονοκρυσταλλικά υλικά χαρακτηρίζονται από την πολύ υψηλότερη απόδοση μετατροπή ενέργειας σε σχέση με τις συμβατικές πιεζοηλεκτρικές κεφαλές. Το αποτέλεσμα είναι πιο ομοιόμορφη, ευρεία απεικόνιση ζώνης συχνοτήτων, προσφέροντας καλύτερη ποιότητα εικόνας.

Η μοναδική και καινοτόμος τεχνολογία επεξεργασίας είναι σε θέση να παράγει μεγαλύτερη ακτίνα καμπυλότητας για τις κεφαλές στα ιατρικά διαγνωστικά μηχανήματα.

Η τεχνολογία αυτή για την ώρα εφαρμόζεται μόνο σε πολύ ακριβά μηχανήματα λόγο του κόστους σε σχέση με τα συμβατικά πιεζοηλεκτρικά υλικά.