Η μουσική διανομή είναι όρος της μουσικής βιομηχανίας. Περιγραφει μια συλλογή μουσικών κομματιών που εκδίδεται συνήθως από μια δισκογραφική εταιρεία. Η μουσική διανομή πρειέχεται συνήθως σε ένα ή περισσότερους δίσκους βυνιλίου ή CDs, οι οποίοι εκδίδονται την ίδια ημερομηνία.

Είδη μουσικών διανομών

Επεξεργασία

Οι μουσικές διανομές κατηγοριοποιούνται παραδοσιακά σε τρία είδη:

Τα singles περιέχουν δύο ή τρία μουσικά κομμάτια, με επιμέρους εκδοχές τους, συνήθως remixes. Οι διανομές τύπου άλμπουμ περιέχουν συνήθως πάνω από δέκα κομμάτια ή, εναλλακτικά, πάνω από 20 λεπτά μουσικής. Τέλος, η κατηγορία EP, ένα σχετικά καινούργιο φαινόμενο, βρίσκεται ενδιάμεσα των άλλων δύο ως προς τον αριθμό κομματιών και τον συνολικό χρόνο.