Μπαλαλάικα

ρωσικό έγχορδο μουσικό όργανο

Η Μπαλαλάιλα (балалайка) είναι ρωσικό έγχορδο μουσικό όργανο. Χρησιμοποιείται στη λαϊκή μουσική από τον 13ο αιώνα.

Μπαλαλάικα

Αποτελείται από τριγωνικό ηχείο που φέρει αρκετές οπές και μακρύ λαιμό (ή μπράτσο) που τέμνεται κατά διαστήματα από μεταλλικές γραμμές. Οι χορδές της μπαλαλάικας από έντερα και αργότερα μεταλλικές, στην αρχή ήταν δύο και αργότερα τρεις, κρούονται με τα δάκτυλα του δεξιού χεριού, ενώ το κούρδισμά τους γίνεται με ποικίλους τρόπους συνηθέστερος των οποίων είναι σε τόνο «μι» «μι», (ομοφωνία), και «λα».

Η διάδοση της μπαλαλάιλας στη Ρωσία φέρεται ότι έγινε κατά τις επιδρομές των Τατάρων και Μογγόλων.