Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης

Φεστιβάλ εικαστικών τεχνών

Η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2007 με διοργανωτή το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Πρόκειται για μια διεθνούς εμβέλειας πρωτοβουλία του τότε ΥΠ.ΠΟ.,νυν ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., με στόχο να εντάξει τη Θεσσαλονίκη στο δίκτυο των Μπιενάλε εικαστικών τεχνών παγκοσμίως. Η 2η Μπιενάλε πραγματοποιήθηκε το 2009 και πάλι με τη στήριξη του ΥΠ.ΠΟ., ενώ από το 2011 και μετά υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονία-Θράκη 2007-2013 του ΕΣΠΑ, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και την Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο διοργανώθηκε το 2011 η 3η, το 2013 η 4η, και το 2015 η 5η Μπιενάλε. Ο γενικός τίτλος των 3 τελευταίων διοργανώσεων είναι Παλιές Διασταυρώσεις-Make it New και στο επίκεντρο των εκθέσεων, των δράσεων, των συνεδρίων και όλων των project του τριμερούς αυτού προγράμματος βρίσκεται η Μεσόγειος.

Biennale5

Στόχοι Επεξεργασία

Η Μπιενάλε της Θεσσαλονίκης θέτει ως στόχους της την προώθηση στην ευρωπαϊκή εικαστική σκηνή καλλιτεχνικών έργων που προσφέρουν νέες, τολμηρές και ρηξικέλευθες αισθητικές προτάσεις με στόχο την ενίσχυση του καλλιτεχνικού διαλόγου, την πρόσβαση καλλιτεχνών στην ευρωπαϊκή εικαστική σκηνή και την επικοινωνία καλλιτεχνών από διαφορετικές χώρες. Η διοργάνωση επικεντρώνει το ενδιαφέρον της σε μεγάλα ζητήματα διεθνούς επικαιρότητας, παγκόσμιες ανακατατάξεις και κρίσεις που επηρεάζουν τον άνθρωπο και το φυσικό του περιβάλλον, ενώ παράλληλα δημιουργεί δεσμούς με υπάρχοντες εικαστικούς θεσμούς, ευρωπαϊκούς και μη, με σκοπό τις περαιτέρω καλλιτεχνικές ανταλλαγές και εντάσσει τους Έλληνες καλλιτέχνες σε ένα ενδιαφέρον πεδίο αισθητικού διαλόγου με σύνορα ευρύτερα από τα ευρωπαϊκά. Συνεργάζεται δε με όλους τους πολιτιστικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και εκτείνεται σε πολλά σημεία της πόλης, διαφορετικά σε κάθε έκδοσή της.

Χώροι Επεξεργασία

κ.ά.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία