Ο Μπραχάμ πασάς ήταν διοικητής της Νότιας Αττικής στην περίοδο της Τουρκοκρατίας. Ιδιοκτησία του ήταν το ένα μέρος από το τεράστιο κτήμα το οποίο περιελάμβανε τις περιοχές των σημερινών δήμων Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, Αργυρούπολης, Δάφνης, Ελληνικού, Ηλιούπολης, Υμηττού, Βάρης, Βαρκίζης και Βουλιαγμένης (Καβούρι). Από το όνομά του επικράτησε ο Άγιος Δημήτριος να λέγεται και Μπραχάμι.