Μπρούτζινα του Κωνσταντίνου

Αρχαία νομίσματα

Τα μπρούτζινα του Κωνσταντίνου είναι μία σειρά από νομίσματα, που εισήχθησαν στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στα μέσα του 4ου αι. από τον Κωνσταντίνο Α΄. Οι ιδιαίτερες ονομασίες είναι ασαφείς και αμφιλεγόμενες από τους ιστορικούς και τους νομισματολόγους. Αναφέρονται σε αυτές κατά σειρά μεγέθους ως ΑΕ1, ΑΕ2, ΑΕ3 και ΑΕ4, όπου το πρώτο (το μεγαλύτερο) έχει διάμετρο 27 χλστ. και το τελευταίο (το μικρότερο) έχει 15 χλστ.

Νόμισμα τύπου ΑΕ3 του Βάλη (364-378): IMP C AV R VAL VALENS P F AVG / Δίας νικηφόρος με αετό, επιγρ.: IOVI CONSERVATOR I SKM. To SKM είναι της Κυζίκου.
AE1 AE2 AE3 AE4
πάνω από 25 χλστ. 21 – 25 χλστ. 17 – 21 χλστ. κάτω από 17 χλστ.

Ο χαλκός στα λατινικά είναι Aeris και ο ορείχαλκος και ο μπρούντζος είναι Aes, έτσι τα μέταλλα αυτά τα συμβολίζουμε με AE.

Τον Νοέμβριο του 2013 ανακαλύφθηκε ο μεγαλύτερος θησαυρός νομισμάτων του Κωνσταντίνου Α΄ στην περιοχή Ντέβον της Αγγλίας. Ο θησαυρός ήταν στο Σήτον Ντάουν και περιλαμβάνει 22.888 Ρωμαϊκά νομίσματα, από αυτά τα περισσότερα ήταν μπρούτζινα του Κωνσταντίνου Α΄ και των γιών του Κωνστάντιου Β΄ και Κώνστα.

ΠηγέςΕπεξεργασία