Η Μυσική γλώσσα ήταν η γλώσσα των Μυσών. Γνωρίζουμε ελάχιστα πράγματα για αυτήν λόγω έλλειψης επιγραφικού υλικού. Ο Στράβων ανέφερε ότι η Μυσική γλώσσα ήταν μία μίξη της Φρυγικής και της Λυδικής. Ο Αθήναιος υποστήριζε ότι η Μυσική έμοιαζε περισσότερο στην γλώσσα της Παιονίας.

Η μοναδική σωζόμενη επιγραφή που θεωρείται Μυσική, βρέθηκε στο Ουιουτσέκ της Τουρκίας και χρονολογείται μεταξύ του 5ου και 3ου αιώνα π.Χ. Χαρακτηριστικό γράμμα της επιγραφής είναι το Μυσικό σίγμα (Ϲ).

ΛΙΚΕC : ΒΡΑΤΕΡΑΙC : ΠΑΤΡΙΖΙ : ΙϹΚ

Είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για μία Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα. Οι λέξεις ΒΡΑΤΕΡΑΙC και ΠΑΤΡΙΖΙ θυμίζουν έντονα τις αντίστοιχες Ελληνικές φρατήρ και πατήρ όπως και τις Φρυγικές βρατερε και πατήρ. Η λέξη ΙϹΚ πιθανότατα να αντιστοιχεί στην Λυδική esk-.[1] Η παραπάνω φράση εικάζεται ότι σημαίνει «για τους αδελφούς και τους πατέρες».[2] Η λέξη ΛΙΚΕC είναι μάλλον όνομα.

  1. The Journal of Indo-European studies Τόμος 21, σελ. 21, "30% of the total number of words can easily be linked up with better known Greek equivalents and thus receive meaningful interpretation"
  2. J. Friedrich, Kleinasiatische Sprachdenkmäler, 140-141.

Εξωτερικοί συνδέσμοι

Επεξεργασία
Titus texts:"Μυσικές" επιγραφές
Αναφορά στο Palaeolexicon για την λέξη ΠΑΤΡΙΖΙ
Αναφορά στο Palaeolexicon για την λέξη ΒΡΑΤΕΡΑΙΣ