Τα μυϊκά κύτταρα βρίσκονται στις εγκάρσιες γραμμώσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις μυϊκες ίνες. Κάθε μυική ίνα έχει μεγάλο μήκος και πολλούς πυρήνες που οφείλεται στη συνένωση πολλών μυικών κυττάρων.

Bauplan der Skelettmuskulatur.svg