Μύδρος είναι όπλο γεμάτο με μεταλλικές σφαίρες. Λίγο πριν από τον στόχο, αυτά εκτοξεύονται προς τα εμπρός από ένα προωθητικό φορτίο και ρίχνονται προς τον στόχο.

Sectioned British 18-pounder shrapnel round photograph.jpg