Β.Π. Ν/Κ ΜΥΚΟΝΟΣ

Το Ελληνικό πολεμικό πλοίο ΜΥΚΟΝΟΣ (Ν/Κ 5) ήταν ξύλινο ναρκαλιευτικό τύπου MMS (πρώην "MMS 5" ή "1505"). Ήταν ένα από τα 8 όμοια σκάφη που παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα το 1945 από το Βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό για την εκτέλεση του μεγάλου τότε προγράμματος ναρκαλιείας των ελληνικών θαλασσών που άρχισε το 1946. Μετά το πέρας των εργασιών το 1952 επεστράφη στο Βρετανικό Ναυτικό.

Χαρακτηριστικά Επεξεργασία

Εκτόπισμα 250 τόννοι, διαστάσεις σε μέτρα 36/3,9/2.35 (ή 105/23/9,5 πόδια). Έφερε 2 κύριες μηχανές Ντήζελ 250 ΗΡ εκάστη, συνολική 480 ΗΡ που έδιναν ταχύτητα 9-10 κόμβοι. Ο οπλισμός του σκάφους περιελάμβανε 2 αντιεροπορικά πυροβόλα των 20 χιλ. και 2 πολυβόλα. Επίσης έφερε εγκατεστημένο πλήρη εξοπλισμό μαγνητικής ναρκαλιείας. Το πλήρωμά του ήταν 20 άνδρες.