Είναι συντομογραφία για το «μετά Χριστόν» και δηλώνει την περίοδο από την γέννηση του Ιησού Χριστού και έπειτα. Αρχίζει με το έτος 1 και συνεχίζει έως σήμερα και προς το μέλλον. Να σημειωθεί πως δεν υπάρχει έτος μηδέν (0). Αντίστοιχα η περίοδος πριν την γέννηση του Χριστού σημαίνεται ως π.Χ. (προ Χριστού) και ξεκινά με το 1 π.Χ., δηλαδή το πρώτο έτος πριν τη γέννηση του Χριστού και συνεχίζει προς το παρελθόν. Αυτός ο τρόπος μέτρησης του χρόνου χρησιμοποιείται στην πλειονότητα των χριστιανικών κρατών του κόσμου. Η χρήση του μ.Χ. (λατ: Anno Domini) προέρχεται από την Δυτική Ευρώπη του 8ου μ.Χ. αιώνα.