Το Ναυτικό φυλλάδιο ή Φυλλάδιο Ναυτικού (Seaman' s Book ή Seaman's Discharge Book ή Seaman's Service Book) θεωρείται πιστοποιητικό ταυτότητας και της ναυτικής ιδιότητας και εκδίδεται σύμφωνα με τους νόμους του κάθε κράτους που ενσωματώνουν τις προβλέψεις διεθνών συμβάσεων του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και του Διεθνούς Ναυτικού Οργανισμού. Εκδίδεται ανεξάρτητα από το φύλλο του ναυτικού παρόλο ότι στα αγγλικά διατηρείται ο όρος Seaman's Book. Ενδέχεται όμως κατά τόπους κρατικοί νόμοι και διατάξεις να μην επιτρέπουν ακόμα την απόκτηση είτε της ναυτικής επαγγελματικής ιδιότητας είτε συγκεκριμένων ειδικοτήτων της από πρόσωπα που δεν εντάσσονται στο αρσενικό φύλο.

Περιέχει στοιχεία ταυτοποίησης του ναυτικού προσώπου κατόχου του και αρχείο των ναυτολογήσεων και λύσεων των ατομικών του συμβάσεων ναυτολόγησης.[1]

Επειδή μπορεί να χρησιμοποιείται και σαν ναυτικό διαβατήριο[2], ενδέχεται να περιέχει και θεωρήσεις βίζας και να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το συμβατικό διαβατήριο.

Είδη Επεξεργασία

Μπορεί να υπάρχουν διάφορα είδη ναυτικών φυλλαδίων σε μια χώρα. Κάθε είδος μπορεί να συνδέεται με περιορισμούς στα επαγγελματικά δικαιώματα ή την δίαρκεια ισχύος του λόγω π.χ. κωλυμμάτων υγείας, ηλικίας, υπολειπόμενης εκπαιδευτικής πιστοποίησης.

Στην ελληνική νομοθεσία προβλέπονται τρία είδη [3][4]:

  • "Μπλε", με μπλέ σελίδες και εξώφυλλο,
  • "Κίτρινο", το οποίο είναι με μπλε εξώφυλλο και κίτρινες σελίδες και σημαίνει ότι ο κάτοχος έχει περιορισμένα επαγγελματικά δικαιώματα λόγω μη πλήρους υγειονομικής καταλληλότητας,
  • "Κόκκινο", που είναι για ναυτικούς που είναι μεγαλύτεροι των 30 ετών ή έχουν τελειώσει μόνο το δημοτικό ή δεν έχουν ακόμα δίπλωμα σωστικών οπότε και ακυρούται μετά την πάροδο 9 μηνών αν δεν το προσκομίσουν αρμοδίως.

Προϋποθέσεις έκδοσης στην Ελλάδα Επεξεργασία

Κάθε κράτος ορίζει τις προϋποθέσεις και διαδικασίες έκδοσής του ναυτικού φυλλαδίου.

Για να αποκτήσει κάποιο πρόσωπο ελληνικό ναυτικό φυλλάδιο πρέπει να έχει τα παρακάτω ειδικά προσόντα[5]:

• Να έχει συμπληρώσει ημερολογιακά το 17ο έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 30o, το οποίο θεωρείται ότι συμπληρώνεται την 31η ∆εκεμβρίου του έτους απογραφής (π.δ.256/1986) ή να έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του άνευ ανωτάτου χρονικού ορίου ηλικίας (π.δ.260/2001).

• Να είναι απόφοιτος Γυμνασίου (π.δ.256/1986 όπως ισχύει) ή Δημοτικού (π.δ.260/2001 όπως ισχύει).

• Να μην έχει καταδικασθεί σε κάθειρξη κατά την τελευταία δεκαετία.

• Να μην έχει καταδικασθεί κατά την τελευταία δεκαετία σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου συνολικά για λαθρεμπορία, κλοπή, απάτη, ένεκα παραβάσεων των διατάξεων περί ναρκωτικών και προστασίας του Εθνικού Νομίσματος και για εγκλήματα κατά των ηθών.

• Να έχει αποφοιτήσει επιτυχώς από το βασικό κύκλο σπουδών Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (δεν είναι υποχρεωτικό για ναυτικό φυλλάδιο που εκδίδεται σύμφωνα με το π.δ. 260/2001).

• Να κριθεί "ΙΚΑΝΟΣ" από τις Υγειονομικές Επιτροπές Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης (ΥΕΑΝΕΘ) ή την Ανώτατη Ναυτική Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ).

• Να μην έχει καταδικασθεί για αδικήματα του αρθρ.1 Π.∆. 247/89 (Λιποταξία ή ανυποταξία στο στράτευμα).

Αν λοιπόν κάποιο πρόσωπο επιθυμεί να εκδώσει ελληνικό ναυτικό φυλλάδιο θα πρέπει πρώτα να βεβαιωθεί ότι πληρεί τις προϋποθέσεις και μετά να μεριμνήσει για την προσκόμιση στην αρχή έκδοσης των εκάστοτε προβλεπόμενων δικαιλογητικών.

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Λυκούδης, Π. (1988). Στοιχεία ναυτικού δικαίου (Δ. Βασιλάκης (ed.); 3rd ed., p. 49). Ίδρυμα Ευγενίδου. (Original work published 2014)
  2. Λυκούδης, Π. (1988). Στοιχεία ναυτικού δικαίου (Δ. Βασιλάκης (ed.); 3rd ed., p. 48). Ίδρυμα Ευγενίδου. (Original work published 2014)
  3. Π.Δ. 256/1986 (ΦΕΚ 120/Α/7-8-1986)
  4. Π.Δ. 260/2001 (ΦΕΚ 185/Α/14-8-2001)
  5. «Αίτηση έκδοσης Ναυτικού Φυλλαδίου». www.hcg.gr. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 19 Νοεμβρίου 2019. Ανακτήθηκε στις 6 Μαΐου 2020.