Άνοιγμα κυρίου μενού

Τα νευρογλοιακά κύτταρα είναι μη-νευρικά κύτταρα με ποικίλα σχήματα τα οποία συμβάλλουν στην διατήρηση της ομοιόστασης και παρέχουν στήριξη και προστασία στους νευρώνες του εγκεφάλου. Στον ανθρώπινο εγκέφαλο υπάρχουν αναλογικά ένα νευρογλοιακό κύτταρο ανά νευρώνα και τρία ανα δύο στην εγκεφαλική φαιά ουσία.

Υπάρχουν τρία είδη νευρογλοιακών κυττάρων, τα μικρογλοία, τα αστρογλοία και οι ολιγοδενδρίτες.

Τα νευρογλοιακά κύτταρα έχουν τους εξής ρόλους:

  • να περιβάλλουν τους νευρώνες, να τους κρατάνε στην θέση τους καθώς και να απομακρύνουν άχρηστες ουσίες από αυτούς
  • να παρέχουν θρεπτικές ουσίες και οξυγόνο στους νευρώνες
  • να απομονώνουν τον ένα νευρώνα από τον άλλον
  • να εξουδετερώνουν παθογόνα
  • να απομακρύνουν νεκρούς νευρώνες
  • να περιβάλλουν τον νευράξονα και να συμβάλλουν στην μόνωσή του και
  • να επιταχύνουν τη μεταφορά των νευρικών ώσεων