Νιτρικό νάτριο

χημική ένωση

Το νιτρικό νάτριο ή νίτρο της Χιλής είναι ένα άλας με χημικό τύπο NaNO3. Απαντάται σε μορφή άχρωμων κρυστάλλων με πυκνότητα 2,257g/cm3. Έχει σημείο τήξης 308°C. Σε υψηλότερες θερμοκρασίες (από 308°C και πάνω) αποσυντίθεται σε νιτρώδες νάτριο και O2. Έχει διαλυτότητα στο νερό 47,6% στους 25°C και 64,3% στους 100°C. Είναι ισχυρό οξειδωτικό μέσο. Το νιτρικό νάτριο βρίσκεται στη φύση σαν νίτρο της Χιλής. Βιομηχανικά παρασκευάζεται με αντίδραση διαλυμάτων Na2CO3 και οξειδίων του αζώτου. Χρησιμοποιείται σαν προσθετικό σε μικρά ποσά στην επεξεργασία των κρεάτων, επειδή ανάγεται εύκολα σε νιτρώδες νάτριο.

Γεωργία Επεξεργασία

Στη γεωργία, το νιτρικό νάτριο, χρησιμοποιείται σαν λίπασμα αζώτου. Περιέχει 16% άζωτο και περισσότερο από 2% υγρασία. Είναι υγροσκοπικό, κατα την αποθήκευση γίνεται κολλώδες σε μικρή έκταση, απλώνεται όμως εύκολα. Εφαρμόζεται σαν βασικό λίπασμα, σαν λίπασμα στα αυλάκια της αροτρίωσης και σαν καλό πρόσθετο λίπασμα στους διάφορους τύπους εδαφών και για όλα τα είδη καλλιεργιών. Είναι πιο αποτελεσματικό όταν εφαρμόζεται σε ζαχαρότευτλα και λαχανικά (που χρειάζονται μεγαλύτερες σχετικά ποσότητες νάτριο) καθώς και σε σιτάρι και κριθάρι, ιδιαίτερα (εξαιτίας της φυσικής του αλκαλικότητας) σε όξινα αμμώδη - ποτζολικά εδάφη.