Νόμοι πλανητικού συστήματος

(Ανακατεύθυνση από Νόμοι Πλανητικού Συστήματος)

Οι κύριοι φυσικοί νόμοι που διέπουν το Πλανητικό Σύστημα είναι κυρίως τρεις νόμοι που διατύπωσε ο Κέπλερ και αναφέρονται στην κίνηση των πλανητών γύρω από τον Ήλιο.

Ο Νόμος της παγκόσμιας έλξης ή Νόμος του Νεύτωνα.
Ο Νόμος των ελλειπτικών τροχιών ή 1ος Νόμος Κέπλερ
Ο Νόμος των εμβαδών ή 2ος Νόμος Κέπλερ που αναφέρεται στην επιβατική ακτίνα.
Ο Νόμος αστρικών περιφορών ή 3ος Νόμος Κέπλερ, και
Ο Κανόνας του Μπόντε.

Νόμοι του Κέπλερ Επεξεργασία

1ος Νόμος: Η τροχιά των πλανητών είναι ελλειπτική με τον Ήλιο να βρίσκεται στη μία εστία της έλλειψης.

2ος Νόμος: Η ακτίνα που ενώνει τον Ήλιο και τον κάθε πλανήτη διαγράφει σε ίσους χρόνους ίσα εμβαδά.

3ος Νόμος: Το τετράγωνο της περιόδου περιφοράς του κάθε πλανήτη είναι ανάλογο με τον κύβο του μήκους του μεγάλου ημιάξονα της έλλειψης που διαγράφει.