Ονομάζουμε οδηγό συσκευής (Device Driver) το λογισμικό εκείνο που συνοδεύει συνήθως ένα περιφερειακό ενός υπολογιστή, π.χ. ένα αποθηκευτικό μέσο, όπως μια συσκευή CD-ROM, και το οποίο πρέπει να εγκατασταθεί στον υπολογιστή προκειμένου το περιφερειακό να λειτουργήσει. Κάθε συσκευή είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με προδιαγραφές που ορίζονται συνήθως από διεθνείς οργανισμούς ή από συμφωνίες μεγάλων κατασκευαστών. Ο οδηγός συσκευής είναι ένα πρόγραμμα που επιτρέπει την επικοινωνία της συσκευής και του λειτουργικού συστήματος.

Οι οδηγοί συσκευών συνήθως δημιουργούνται από τους κατασκευαστές των περιφερειακών και προκειμένου το προϊόν τους να μπορεί να λειτουργεί με τις νέες εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων, αναβαθμίζονται συνεχώς και διανέμονται, συνήθως, μέσω Διαδικτύου. Τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα μπορούν να αναγνωρίζουν μεγάλες ομάδες περιφερειακών και να εγκαθιστούν αυτόματα τους κατάλληλους οδηγούς συσκευών.[1]

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Venkateswaran, Sreekrishnan (Μάρτιος 2008). Essential Linux Device Drivers. Prentice Hall. ISBN 0132396556. 

Δείτε επίσης Επεξεργασία