Οδοντιατρική Σχολή

τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα που διδάσκει οδοντιατρική σε υποψήφιους οδοντιάτρους

Η Οδοντιατρική Σχολή είναι Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. που ανήκει στις Σχολές Επιστημών Υγείας (Σ.Ε.Υ.), μαζί με τις Ιατρικές, Κτηνιατρικές, Φαρμακευτικές και Νοσηλευτικές Σχολές. Στόχος της είναι η εκπαίδευση Οδοντιάτρων που είτε θα στελεχώσουν το Δημόσια Υγεία, είτε θα δράσουν στον ιδιωτικό τομέα. Στην Ελλάδα τμήματα Οδοντιατρικής λειτουργούν στην Αθήνα (ΕΚΠΑ) και στη Θεσσαλονίκη (ΑΠΘ) και η διάρκεια φοίτησης σε αυτά είναι πενταετής.

Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών (ΟΣΑ) Επεξεργασία

 
Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών

Η Σχολή της Αθήνας, όπως και η αντίστοιχη της Θεσσαλονίκης, αποσπάστηκαν από την Ιατρική Αθηνών τον Οκτώβριο του 1966 και σύμφωνα με νομοθετικό διάταγμα της Επιτροπής Εξουσιοδοτήσεως χαρακτηρίστηκαν ως αυτόνομες σχολές.[1] Περιλαμβάνει πέντε τομείς (Κοινωνικής Οδοντιατρικής, Οδοντικής Παθολογίας & Θεραπευτικής, Προσθετολογίας, Παθολογίας & Χειρουργικής Στόματος, Βασικών Επιστημών & Βιολογίας Στόματος). Πρόσθετα, λειτουργεί ως ανεξάρτητη, η Μονάδα Οστεοενσωματούμενων Εμφυτευμάτων. Η ΟΣΑ διοικείται από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Πρόεδρο της Σχολής και τη Γραμματεία. Στη Σχολή λειτουργούν επίσης κλινικές, στις οποίες προσέρχονται ασθενείς για κάθε τύπου οδοντιατρική θεραπεία. Κάθε θεραπεία πραγματοποιείται από τους φοιτητές υπό την εποπτεία και βοήθεια του διδακτικού προσωπικού. Η διαδικασία της θεραπείας ασθενών αποτελεί μέρος της κλινικής, πρακτικής εκπαίδευσης των φοιτητών.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία

Η ιστοσελίδα της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Φύλλο εφημερίδας "Έθνος" της 24 Οκτωβρίου 1966, σελ. 10: "Σπουδαστικά Νέα-Αι Οδοντιατρικαί"