Η οικογένεια των Καραντηνών (Carandinò) είναι παλαιά ελληνική οικογένεια, κλάδο της βυζαντινής οικογένειας Καραντηνών. Το 1453 ο Γιώργος Καραντηνός εγκαταστάθηκε στη Κεφαλονιά, οι δε απόγονοί του θεωρούνται μέλη της εκεί αριστοκρατίας.

Ο θυρεός του Καραντηνού.

Μέλη Επεξεργασία

Βιβλιογραφία Επεξεργασία

  • Alexander P. Kazhdan, Silvia Ronchey, L’aristocrazia bizantina dal principio dell’XI alla fine del XII secolo, 1997
  • Meriç T. Öztürk, The provincial aristocracy in byzantine Asia Minor (1081-1261), Université Bogazici, 2013
  • Eugène Rizo Rangabè, Livre d'or de la noblesse Ionienne Volume II. Première partie A-I Céphalonie, Athenes 1926
  • Mihail-Dimitri Sturdza, Dictionnaire Historique et Généalogique des Grandes Familles de Grèce, d'Albanie et de Constantinople, Paris, 1983