Οικογένεια Σουλτάνων-Παλαιολόγων

Βυζαντινή οικογένεια

Η Οικογένεια Σουλτάνων Παλαιολόγων ήταν Βυζαντινή οικογένεια της Βέροιας που άκμασε κατά τους τελευταίους αιώνες της αυτοκρατορίας.

Η Δημιουργία της οικογένειας ξεκινά το 1259 όταν ο σουλτάνος του Ικονίου Ιζζεδίν Καϊκαούς Β΄ έχασε την εξουσία του και κατέφυγε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και στον Μιχαήλ Η΄ με όλη του την οικογένεια, υπηρετικό προσωπικό και στρατιώτες, όπου εκχριστιανίστηκαν[1]. Οι δύο νεότεροι γιοί του Καϊκαούς, δεν γνωρίζουμε τα ονόματα τους, μαζί με τη γιαγιά τους αδελφή του αυτοκράτορα από τη Δυναστεία των Παλαιολόγων εγκαταστάθηκαν στη Βέροια σε πρόνοια που τους παραχωρήθηκε από τον αυτοκράτορα Μιχαήλ Η΄[2]. Ο ένας γιος αργότερα μετοίκησε στην Κωνσταντινούπολη και αυτός που έμεινε στη Βέροια είναι ο γενάρχης της οικογένειας Σουλτάνων Παλαιολόγων[2].

Σχετικά με τη γιαγιά των δύο γιων του Καϊκαούς αναφέρεται αδελφή του αυτοκράτορα Μιχαήλ αλλά δεν μπορεί να ταυτιστεί με καμία από τις αδελφές του, όλες είναι γνωστοί οι γάμοι που έκαναν[3], ούτε άλλη γνωστή Παλαιολογίνα της εποχής[4], λόγω του ότι το όνομα της δεν αναφέρεται ίσως ήταν κάποια μακρινή συγγενείς του αυτοκράτορα. Από την Παλαιολογίνα αυτή είχαν το επώνυμο Παλαιολόγος και από τον πατέρας τους και την καταγωγή τους το Σουλτάνος.

Γνωστά μέλη της οικογένειας ήταν ο Αθανάσιος Σουλτάνος και η κόρη του Ευδοκία Κομνηνή Αγγελίνα Δούκαινα σύζυγος του Θεόδωρου Σαραντηνού[5], για τον Αθανάσιο υπάρχει η άποψη ότι ίσως ήταν γιος του Καικούς, ταιριάζουν χρονολογικά, που εκχριστιανίστηκε και ήταν ο γενάρχης της οικογένειας[6], ο προνοιάριος Αλέξιος Σουλτάνος Παλαιολόγος, ίσως γιος του Αθανασίου και ανηψιός του Θεόδωρου Σαραντηνού, και η γυναίκα του Ξένη Σουλτανίνα Παλαιολογίνα[5]. Ο Δημήτριος Σουλτάνος Παλαιολόγος, ίσως γιος του προηγούμενου, και η κόρη του Θεοδώρα Σουλτανίνα Μονομαχίνα σύζυγος του Μανουήλ Μονομάχου[5]. Ο Δημήτριος Σουλτάνος Παλαιολόγος που πέθανε όταν ήταν 18 ετών και ο Μανουήλ Φιλής του αφιέρωσε ποίημα στο οποίο τον αναφέρει ανηψιό του Δημητρίου Παλαιολόγου, άγνωστο μέλος των Παλαιολόγων[5], ο Δημήτριος στο ποίημα του Φιλή αναφέρεται μικρότερος γιος Σουλτάνου και Κομνηνής Παλαιολογίνας χωρίς να ονομάζονται ίσως αδελφή του προηγούμενου Δημητρίου Παλαιολόγου και αδελφός του ήταν ο προηγούμενος Αλέξιος[7].

Τελευταία μέλη της οικογένειας αναφέρονται μετά την κατάκτηση της πόλης από τους Οθωμανούς, οι Μίχος και Δημήτριος Σουλτάν[2].

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Ζαχαριάδου, σελ. 62
  2. 2,0 2,1 2,2 Ζαχαριάδου, σελ. 63
  3. Ζαχαριάδου, σελ. 64
  4. Ζαχαριάδου, σελ. 71
  5. 5,0 5,1 5,2 5,3 Ζαχαριάδου, σελ. 67
  6. Ζαχαριάδου, σελ. 70
  7. Ζαχαριάδου, σελ. 69

Πηγές Επεξεργασία