Οικογένεια Στράτου

Η οικογένεια Στράτου είναι παλαιά οικογένεια πολιτικών ηπειρώτικης καταγωγής.

Γενικά στοιχείαΕπεξεργασία

Προερχόμενοι από την Ήπειρο, διασπάστηκαν σε δύο κλάδους: σε αυτόν της Πάργας και σε αυτόν του Ασπροποτάμου. Μέλη της έγιναν αρματολοί, συμμετείχαν δε σε διάφορες πολεμικές συγκρούσεις, όπως στον τουρκοβενετικό πόλεμο. Συμμετείχαν στην επανάσταση του 1821 και μετά την ανεξαρτησία της χώρας έλαβαν σημαντικές θέσεις, εκλεγόμενοι βουλευτές κ.λπ..

ΜέληΕπεξεργασία

  • Λάλας Στράτος, αρματολός
  • Ιωάννης Στράτος, γιος του Δημητρίου
  • Σωτήριος Στράτος, αγωνιστής του 1821, αξιωματικός του στρατού, πληρεξούσιος και γιος του Δημητρίου
  • Δημήτριος Στράτος, δήμαρχος Βάλτου και γιος του Σωτηρίου
  • Ευστράτιος Στράτος, γιος του Δημητρίου
  • Απόστολος Στράτος, αρματολός και γιος του Λάλα
  • Γεώργιος Στράτος, αρματολόγος και γιος του Λάλα
  • Ιωάννης Στράτος, αγωνιστής του 1821, αξιωματικός του στρατού, πληρεξούσιος και γιος του Γεωργίου
  • Νικόλαος Στράτος, αγωνιστής του 1821, αξιωματικός του στρατού και γιος του Γεωργίου