Η οξεία (´) είναι ένα διακριτικό που χρησιμοποιείται σε πολλές σύγχρονες γραπτές γλώσσες με αλφάβητα που βασίζονται στις λατινικές, κυριλλικές και ελληνικές γραφές.

Η οξεία

Η οξεία προφορά χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην πολυτονική ορθογραφία της Αρχαίας Ελληνικής, όπου έδειχνε μια συλλαβή με υψηλό τονισμό. Στη νεοελληνική γλώσσα, η οξεία χρησιμοποιείται για το φωνήεν που έχει υψηλότερο τονισμό. Από το 1982 η οξεία ονομάζεται και «τόνος» καθώς είναι ο μοναδικός τόνος που απέμεινε έπειτα από την επιβολή του μονοτονικού συστήματος.

Παρόλο που όλες οι πολυσύλλαβες λέξεις έχουν οξεία, υπάρχουν λέξεις, μονοσύλλαβες, που οξύνονται μόνο όταν είναι για ερώτηση ή για έμφαση της προσωπικής αντωνυμίας.

Unicode
Unicode HTML κώδικα Σύμβολο
Greek Oxia U+1FFD &# 8189; ´
Acute Accent U+00B4 &# 180; ´
Combining Acute Accent U+0301 &# 769; ́