Γενικά με την ονομασία Οξείδιο του θείου ονομάζεται οποιαδήποτε χημική ένωση στο μόριο της οποίας συνυπάρχουν άτομα δύο μόνο στοιχείων: Θείου (S), και Οξυγόνου (Ο).
Ανάλογα του αριθμού των ατόμων του οξυγόνου και της αναλογίας αυτών προς το άτομο του θείου λαμβάνουν σχετικές αριθμητικές ονομασίες, οι οποίες και είναι: