Ορυχείο ονομάζεται ο τόπος επιφανειακός ή εσωτερικός στη Γη από τον οποίο εξάγονται χρήσιμα ορυκτά. Με το ίδιο όνομα φέρεται γενικά κάθε τόπος απ΄ όπου εξορύσσονται υλικά χρήσιμα κυρίως στη βιομηχανία. Όταν τα εξορυσσόμενα υλικά είναι μέταλλα τότε ο τόπος αυτός λέγεται Μεταλλείο, αν πρόκειται για οικοδομικά υλικά λέγεται Λατομείο. Τα λατομεία προϋπήρξαν των μεταλλείων.

Σμυριδορυχεία Νάξου οι εγκαταστάσεις των τριών εισόδων τους και η εναέρια εγκατάσταση μεταφοράς σμύριδας
Ορυχείο εξόρυξης μπεντονίτη, Αγγεριά Μήλου (S&B Βιομηχανικά Ορυκτά)

Από την αρχαιότητα οι άνθρωποι ανέσκαπταν τη γη για την εξόρυξη ιδιαίτερα χρήσιμων υλικών, η δε προσπάθειά τους εκείνη άρχισε να γίνεται εντονότερη με την ανακάλυψη των μετάλλων κι΄ έπειτα. Σήμερα που η ένταση αυτή βρίσκεται στο μέγιστο βαθμό οι τόποι αυτοί λαμβάνουν πρόσθετη ονομασία και από το είδος του εξορυσσόμενου υλικού π.χ. σμυριδορυχεία, λιγνιτορυχεία, χρυσορυχεία, αλατορυχεία κ.λπ.

Τα ορυχεία γενικά λόγω της μεγάλης σπουδαιότητας που κατέχουν στις εθνικές οικονομίες των χωρών διέπονται συνήθως με ιδιαίτερες νομοθεσίες τους καλούμενους Μεταλλευτικούς Κώδικες, ή Νόμους που εκφεύγουν των συνήθων διατάξεων ιδιοκτησίας, εκμετάλλευσης και διάθεσης προϊόντων. Επιμέρους ειδικότερη νομοθεσία αυτών αποτελούν διατάξεις που αφορούν τόσο την αναζήτηση, έρευνα και εξόρυξη, όσο και την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε υγρά και αέρια μορφή.

Στη Γιούτα των Ηνωμένων πολιτειών βρίσκεται το ορυχείο Bingham Canyon, ορυχείο χαλκού-χρυσού της Kenneccott Utah Copper (KUC, ανήκει στο γκρουπ της Rio Tinto), το οποίο θεωρείται ως το μεγαλύτερο επιφανειακό ορυχείο στον κόσμο, με διάμετρο εκσκαφής πάνω από 4 χλμ, και βάθος πάνω από 1200 μέτρα. Από το ορυχείο αυτό που λειτουργεί συνεχώς από το 1903, κάθε χρόνο παράγονται 300 χιλ.τον.Cu, 500 χιλ.ουγκιές Au, 3.5-4 εκατ. ουγκιές Ag και 17 χιλ. τον. Mo, ενώ εξορύσσονται 55 εκατ. τον. μεταλλεύματος και 120 εκατ. τον. υπερκειμένων[1].

Στην Ελλάδα, το ορυχείο μπεντονίτη στην περιοχή της Αγγεριάς στη νήσο Μήλο, της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά ΑΕ, ένα από τα μεγαλύτερα ορυχεία βιομηχανικών ορυκτών σε διεθνές επίπεδο με παραγωγή περί τους 800-900.000 tn μπεντονίτη κατ΄ έτος. Η εκμετάλλευση γίνεται κυρίως με τη χρήση μηχανικών μέσων (rippers) με τα οποία γίνεται η χαλάρωση και εκσκαφή του κοιτάσματος. Η S& B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε είναι η μεγαλύτερη εξαγωγική εταιρεία μπεντονίτη στον κόσμο[2].

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία

Παραπομπές

Επεξεργασία