Ο αυτοκρατορικός ουραίος είναι αρχαίο αιγυπτιακό σύμβολο της εξουσίας των Φαραώ. Πιθανόν να προέρχεται από την αρχαία αιγυπτιακή λέξη «Ιαρέτ».

Ο ιερός ουραίος

Παριστανόταν ως κόμπρα καραδοκούσα να επιτεθεί. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι τοποθετούσαν τον ουραίο στο μέτωπο των Θεών και Φαραώ, αλλά το χρησιμοποιούσαν και ως φυλακτό, επειδή, πίστευαν ότι η καυτή του ανάσα είναι ικανή να εξολοθρεύσει τους εχθρούς του φορέα του[1]. Το τοποθετούσαν, επίσης, ως κοσμητικό στοιχείο του ανωφλίου εισόδου των οικιών και των ναών. Παραδείγματα έχουμε από την εποχή της 3ης δυναστείας, τον ναό του Αμπού Σιμπέλ και του Κομ Όμπο.

Πηγές Επεξεργασία

  • Dieter Arnold: Lexikon der Ägyptischen Baukunst. Albatros Verlag, Düsseldorf 2000, ISBN 3-491-96001-0.
  • Hans Bonnet: Lexikon der Ägyptischen Religionsgeschichte. 3. unveränderte Auflage. Nikol-Verlagsgesellschaft mbH, Hamburg 2000, ISBN 3-937872-08-6.
  • Rainer Hannig: Großes Handwörterbuch Ägyptisch-Deutsch. 2. Auflage. Verlag Philipp von Zabern, Mainz 1997, ISBN 3-8053-1771-9.
  • Wolfgang Helck: Politische Gegensätze im alten Ägypten: ein Versuch. Hildesheimer ägyptologische Beiträge (HÄB) 23, Gerstenberg Verlag, Hildesheim 1986.
  • Wolfgang Helck, Eberhard Otto: Kleines Lexikon der Ägyptologie. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1999, ISBN 3-447-04027-0.
  • Manfred Lurker: Lexikon der Götter und Symbole der alten Ägypter. Scherz Verlag, Frankfurt am Main, ISBN 3-502-19420-3.

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Hans Bonnet: Lexikon der Ägyptischen Religionsgeschichte. S. 845