Ουρανομετρία λέγεται ο «Άτλας Ουρανού» που συντάχθηκε από τον Γιόχαν Μπάγερ το 1603 και στον οποίο περιέχεται κατάλογος των αστέρων του Τύχωνα και με συμπλήρωση από τον Μπάγερ, καθώς και χάρτες των αστερισμών στους οποίους για πρώτη φορά οι αστέρες κατονομάζονται με τα (μικρά) γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου.

Το έργο "Ουρανομετρία" του Μπάγερ